Varfor IP

Capture d’écran 2013-04-04 à 18.19.11INTUITU PERSONÆ är en latinsk juridisk lokusion som betyder « med hänsyn till personen » i motsatts till det juridiska « Intuitus pecuniae », « med hänsyn till det pekuniära ». Vi tycker att denna lokusion väl beskriver vårt engagemang.

INTUITU PERSONÆ skapades i slutet av 80-talet. Huvudelen av byråns engagemang utgörs av asissterandet av företag i fråga om deras humankapital. Rekryteringar, karriärsplanering, rådgivning , utbildning, intern och extern kommunikation, sociala avgifter. Detta senare har vi utvecklat i sammarbete med en av våra partners och spänner dels över regelverkseffektiviseringar som skattefrågor och frågor om fastighetsförvaltning och dylikt.

INTUITU PERSONÆ skiljer sig en hel del från sina konkurrenter då det handlar om rekrutering. Vi har ett mycket praktiskt tillvägagångssätt. Till exempel ber vi inte kandidater skriva långa motivationsbrev om alla deras kvaliteter och engagemang. Vi anser att den som söker sig en ny uppgift i ett nytt företag redan har en motivation. Därefter handlar det om personens kapacitet i sin yrkesroll. En yrkesroll som i sig naturligtvis kan definieras utifrån olika perspektiv. För övrigt frågar vi oss hur man kan vara motiverad till ett företag som man kanske inte känner. Eller som är helt anonymt vid annonseringen av en ledig tjänst. Som ni förstår försöker Intuitu Personae i görligaste mån undvika att hyckla.

INTUITU PERSONÆ är medlem i det internationella nätverket och av det franska samfundet för Ingénieurs Conseils. Vår byrå finns implanterad i Paris, Köln, och London liksom vi har representation på den nationella som internationella nivån.