Artiklar

PRESSKLIPP – (Artiklarna som citeras är i PDF-format. Om Ni inte har tillgång till Acrobat Reader så kan kan Ni ladda ned det genom att klicka på länken nedanför).

2864_adobe_acrobat

Sedan företaget grundades 1989, har INTUITU PERSONÆ utmärkt sig genom sin kompetenta syn på arbetsliv och administration av humankapital.

Det har snabbt blivit erkänt på marknaden som ett seriöst företag som erbjuder tjänster av hög kvalitet. Det har därmed blivit någon att räkna med inom rekrytering av juridiska profiler, företagets specialitet under de första åren, och senare inom rekrytering av bl.a. finans-, handels- och tekniska profiler. Det är idag det ledande rekryteringsföretaget inom en rad branscher. Det utmärker sig även genom att vara ett av de fåtal företag som erbjuder allt-i-ett tjänster samt en mycket lång garanti. Företaget har en lång rad referenser inom många branscher.

Det är därför helt naturligt att INTUITU PERSONÆ regelbundet konsulteras i fack- och allmänpressen och där får förmedla sina åsikter och sin expertis.

Man kan läsa i LE FIGARO från den 21 januari 1991, att INTUITU PERSONÆ fått uppskattning för att man rekryterar advokater per annons, « vilket utgör ett originellt inslag för en rekrytering som vanligtvis sker direkt » … se artikel.

Återigen i LE FIGARO, från den 15 april 1991, frågar man företaget om vilka krav som ställs på dagens jurister. Erfarenhet och öppenhet är viktigast men man beklagar det faktum att man vanligtvis endast anlitas för rekrytering av erfarna jurister « medan det nog vore mer nödvändigt vid rekrytering av nyutexaminerade » … se artikel.

Företaget avråder de nyutexaminerade att skicka spontana, ej riktade ansökningar (ty dessa utgör bara 2,8% av rekryteringskällorna) i en intervju i tidningen LES ECHOS från den 31 oktober 1995… se artikel.

I LE NOUVEL ECONOMISTE från den 15 januari 1993, publiceras resultaten från en enkät som INTUITU PERSONÆ utfört med en testgrupp på ca 1 000 jurister inom franska små och medelstora företag. I 45% av fallen visar det sig därför att dessa ej har något behov av extern juristhjälp.

LES ECHOS MANAGEMENT från den 6 april 1993 belyser också dessa resultat, som är en följd av de juridiska avdelningarna frammarsch inom de stora koncernerna, men pekar däremot på det faktum att alla företag fortsätter att arbeta med en eller flera advokatbyråer när det gäller mer specifika frågor (särskilt skatteregler) och är nöjda med dessa i 80% av fallen… se artikel.

I L’EXPRESS REUSSIR från april 1994, befinner sig INTUITU PERSONÆ i täten bland de 100 främsta rekryteringsföretagen (bland 700 upptagna) och visar på en vacker tillväxt…

I ESPACE BUREAU (december 1993-januari 1994), avslöjar företaget att krisen tvingar företagen att jaga snabba vinster och därmed ha en ständig försäljningsstyrka på plats, helst gärna offensiv och utbildad. Men duktiga affärsman växer inte på träd längre… se artikel.

I den ständiga jakten på nya rekryteringsmetoder gör INTUITU PERSONÆregelbundet undersökningar inom detta område. I LE NOUVEL ECONOMISTEfrån den 20 oktober 1995 avslöjar företaget vilka huvudsakliga rekryteringsmetoder som gäller. Det framgår av undersökningen att tidningsannonserna utgör den vanligaste rekryteringsmetoden (48%), följd av headhuntingföretag (39,2%)…

I LE MONDE från den 20 januari 1996 citeras INTUITU PERSONÆ i samband med karriärsutsikter för högskolestuderande… se artikel.

I mars 1998 uppger INTUITU PERSONÆ:s VD i tidningen MARKET att företaget har en ledande position inom rekrytering till möbelindustrin. Däri publiceras också resultaten av företagets marknadsundersökning gällande möbelindustrin i stort. Det framgår att 86,2% av medarbetarna inom möbelindustrin är « fästa eller väldigt fästa vid sin bransch »… se artikel.

Till sist har INTUITU PERSONÆ gett ut « Hur man gör för att bli anställd » på webbsajten CADRE ON LINE.

Självklart är denna lista på artiklar ej fullständig, det finns många fler som citerarINTUITU PERSONÆ eller deras konsulter. Kontakta oss gärna för mer information om dessa.